Mužstvá

Skupina A

A1 - Terňa

A2 - Banská Bystrica

A3 - Nová Dubnica

A4 - Poprad

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, výskumu, vývoja, a mládeže Slovenskej republiky, ktoré administruje NIVAM – Narodný inštitút vzdelávania a mládeže.

Hokejbal U15 v Novej Dubnici

Saleziáni Nová Dubnica

©2014-2024 Michal Bukovčák