Mužstvá 2022

Skupina A

A1 - Bardejov

A2 - Humenné

A3 - Nová Dubnica

Skupina B

B1 - Prešov

B2 - Námestovo

B3 - Poprad

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, výskumu, vývoja, a mládeže Slovenskej republiky, ktoré administruje NIVAM – Narodný inštitút vzdelávania a mládeže.

Hokejbal U15 v Novej Dubnici

Saleziáni Nová Dubnica

©2014-2024 Michal Bukovčák