Mužstvá 2016

Skupina A

A1 - Humenné

A2 - Banská Bystrica

A3 - Prešov

A4 - Námestovo

Skupina B

B1 - Partizánske

B2 - Košice

B3 - Nová Dubnica

B4 - Žilina

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Hokejbal U15 v Novej Dubnici

Saleziáni Nová Dubnica

©2014-2023 Michal Bukovčák