Mužstvá 2014

Skupina A

A1 - Prešov

A2 - Žilina

A3 - Bardejov

A4 - Banská Bystrica

A5 - Partizánske

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, výskumu, vývoja, a mládeže Slovenskej republiky, ktoré administruje NIVAM – Narodný inštitút vzdelávania a mládeže.

Hokejbal U15 v Novej Dubnici

Saleziáni Nová Dubnica

©2014-2024 Michal Bukovčák