Mužstvá 2015

Skupina A

A1 - Partizánske

A2 - Námestovo

A3 - Humenné

A4 - Banská Bystrica

Skupina B

B1 - Bardejov

B2 - Košice Tri Hôrky

B3 - Žilina

B4 - Nová Dubnica

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, výskumu, vývoja, a mládeže Slovenskej republiky, ktoré administruje NIVAM – Narodný inštitút vzdelávania a mládeže.

Hokejbal U15 v Novej Dubnici

Saleziáni Nová Dubnica

©2014-2024 Michal Bukovčák